Arhive kategorije: moje pjesme

111. Da sam vila s Velebita

→ 12. 06. 2012.

Da sam

vila s Velebita

pa da s tobom

život dijelim

Da mi stijena

ležaj bude

Da me tvoje

kiše peru

U špiljama

da me čuvaš

kada munje

nebo deru

Da oblakom

me ogrneš

dok me hladan

vjetar nosi

A lančić od

poljskog cvijeća

da uplićeš po

mojoj kosi

Pjesmom ptica

da me budiš

svježom rosom

me napojiš

Sa jelama

da se grlim

S vukovima

da se budim

Da na tvojoj

toploj stijeni

s poskocima

tajne dijelim

Da se penjem

da silazim

uvijek nekim

novim putem

Da ojačam

Da očvrsnem

Da na kraju

Okamenim

 

105. Na izvoru

→ 01. 05. 2012.

Primam

Dar od Zemlje

Njene svete kapi

Perem svoje ruke

U ledenom blagu

I umivam lice

U tom čistom zlatu

Hranim svoje tijelo

Bistrim njenim darom

Došla sam na

Izvor

Zahvalna i sretna

Moja majka Zemlja

Blagoslov mi daje