55. Paklenica – Južni Velebit

→        18. i  19. 09. 2010.   PD GLAS ISTRE, voditelji Marino i Saša

V e l e b i t

Stijena do neba

Zove

Otvori srce

Ona ti se daje

Da s tobom

Ponovo izroni iz morskih dubina

Da s tobom

Ponovo se vine do nebeskih visina

Da zajedno dotaknete zvijezde

Da osjetiš

Da je živa

54. More

12. 09. 2010.   Više od mjesec dana nisam bila u planinama. Zato uživam u moru. Danas je more bilo savršeno. Bistro i lagano hladno. Jako se malo ljudi kupalo danas na moru…šteta, jer voda je predobra.

More

Valovi, pjena, sol

Sila što daje i uzima

Sila što crta horizont

53. Circle

23. 08. 2010.   Na zapadu Sunce tone u more, a na istoku pun Mjesec izranja.

Krug

bez početka i kraja.

Samo se boje mijenjaju

u neprekinutom kruženju.

Koliko si ti krugova

načinio oko Sunca?

Svaki ti je rođendan

jedan novi krug!